ดร. สิงห์ทอง บัวชุม

 
กิจกรรมที่ผ่านมา 
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและบริการ
- แถลงข่าวงานนับถอยหลังส่งหลินปิงไปเลือกคู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้อกฏหมายให้กับชาวชุมชน
- ออกให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนทั่วไป
- ลงพื้นที่ปราบยุง

เลื่อนขึ้น เลื่อนลง


หน้าแรก l ข้อมูลส่วนตัว l ประวัติการศึกษา l ประวัติการทำงาน l ผลงานที่ผ่านมา l กิจกรรม l กระดานสนทนา
Copyright © 2005-2013 http://www.singtong.com   E-mail: singtong_benz@hotmail.com  
CB0352538
Facebook